Ψάλλετε σεις το ένδοξο

Τίτλος πρωτοτύπου:Wonderful words of life (1875)
Μετάφραση:

Ψάλλετε σεις το ένδοξο
άγγελμα της ζωής,
τη χάρη ανυμνήσατε
στα πέρατα της γης.

Επωδός
Ω, ζωή αιωνία,
πάντοτε μακαρία.
Δίνει ο Χριστός εις τον πιστό,
σβήνει την αμαρτία. (2)

Όλο τον κόσμο προσκαλεί
Χριστός ο λυτρωτής,
αμαρτωλέ υπάκουσε
και θ’ απολυτρωθείς.

Την κλήση αναγγείλατε,
κηρύξατε παντού,
άφεση και ειρήνευση
τη χάρη του Χριστού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ