Πορεύομαι σε γη τερπνή

Τίτλος πρωτοτύπου:Beulah land (1876)
Μετάφραση:

Πορεύομαι σε γη τερπνή,
πλούσια κι ευλογητή,
με περιμένει ο Χριστός,
που είναι το αιώνιο φως.

Επωδός
Ωραία χώρα ποθητή,
τώρα τη βλέπω απ’ τη γη,
πολύ μακριά πλην καθαρά,
σπίτια εκεί πολύ λαμπρά,
ετοιμασμένα δι’ εμέ,
να κατοικώ με Σε Χριστέ.

Με το Χριστό περιπατώ
και οδηγία Του ζητώ,
από το χέρι με κρατεί
και προς τα άνω μ’ οδηγεί.

Συνέχεια στην προσευχή
ο Ιησούς μου ομιλεί,
μου λέγει, «είσαι τέκνο μου,
έλπιζε συ στο λόγο μου».

Ζω ένα βίο ευτυχή,
αμέριμνο και ασφαλή,
θα ευτυχήσω εντελώς,
όταν με πάρει ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ