Αμαρτίες σου αν είναι

Τίτλος πρωτοτύπου:Though your sins be as scarlet (1887)
Μετάφραση:

Αμαρτίες σου αν είναι σαν το αίμα κόκκινες,
αμαρτίες σου αν είναι σαν το αίμα κόκκινες,
όλες θα καθαρισθούνε, θα γίνουν λευκές.
Αμαρτίες σου αν είναι σαν το βούρκο στην καρδιά σου,
σαν το χιόνι θα γενούν, όλες θα εξαλειφθούν.

Ο πατέρας σε προσμένει εις το έλεος Αυτού,
ο πατέρας σε προσμένει εις το έλεος Αυτού,
θέλει να σε καθαρίσει μ’ αίμα του Χριστού.
Ο πατέρας σε προσμένει, αμαρτίες σου αν πλύνεις
εις το αίμα του Χριστού, που εχύθη επί σταυρού.

Άκουσε τι ψιθυρίζει, του Χριστού φωνή προς σε,
άκουσε τι ψιθυρίζει, του Χριστού φωνή προς σε:
«Στρέψε και δες εσταυρώθηκ’ ο Χριστός για σε.»
Άκουσε τι ψιθυρίζει με αγάπη ο σωτήρας,
«εσταυρώθηκα για σε, έλα τώρ’ αμαρτωλέ».

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ