Υψώστε τα χέρια

Τίτλος πρωτοτύπου:Lift up your heads

Υψώστε τα χέρια
στον ένδοξο βασιλιά,
κάθε γόνυ ας κλίνει
σ' Αυτόν μπροστά.
Στη μεγαλοσύνη Του
ελάτε με χαρά,
με καρδιά καθαρή και άγια,
είναι Κύριος βασιλιάς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ