Υπάρχει αίματος πηγή

Τίτλος πρωτοτύπου:There is a fountain filled with blood
Μετάφραση:

Υπάρχει αίματος πηγή εκ των φλεβών Χριστού,
κάθε κηλίδα θα σβησθεί
άμα λουσθείς αυτού. (3)
Κάθε κηλίδα θα σβησθεί άμα λουσθείς αυτού.

Ο επί του σταυρού ληστής αγνίστηκε κι εγώ
κι αν μολυνθώ πάλι μπορώ,
αμέσως ν’ αγνισθώ. (3)
Κι αν μολυνθώ πάλι μπορώ, αμέσως ν’αγνισθώ.

Η θεία χάρη και εμέ στην ίδια την πηγή
οδήγησε και έκτοτε
υμνώ το λυτρωτή. (3)
Οδήγησε και έκτοτε υμνώ το λυτρωτή.

Όταν στου τάφου τη σιγή το σώμα μου θα μπει,
το πνεύμα μου στους ουρανούς
αιώνια θα υμνεί. (3)
Το πνεύμα μου στους ουρανούς αιώνια θα υμνεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ