Χαίρω που ο Χριστός

Τίτλος πρωτοτύπου:I'm so glad Jesus set me free
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1978

Χαίρω που ο Χριστός μ' ελευθέρωσε,
χαίρω που ο Χριστός μ' ελευθέρωσε,
χαίρω που ο Χριστός μ' ελευθέρωσε,
ψάλλω δόξα αλληλούια,
μ' ελευθέρωσε.

Χαίρω που ο Χριστός με εβάπτισε,
χαίρω που ο Χριστός με εβάπτισε,
χαίρω που ο Χριστός με εβάπτισε,
ψάλλω δόξα αλληλούια,
με εβάπτισε.

Χαίρω που ο Χριστός μ' εθεράπευσε,
χαίρω που ο Χριστός μ' εθεράπευσε,
χαίρω που ο Χριστός μ' εθεράπευσε,
ψάλλω δόξα αλληλούια,
μ' εθεράπευσε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ