Ωσαννά, ωσαννά

Τίτλος πρωτοτύπου:Hosanna (1985)
Μετάφραση:

Ωσαννά, ωσαννά,
ωσαννά στο Βασιλιά.
Ωσαννά, ωσαννά,
ωσαννά στο Βασιλιά.

Επωδός
Σε υψώνω, Θεέ,
μ’ όλη την καρδιά.
Είσαι ένδοξος, Κύριε,
ωσαννά στο Βασιλιά.

Δόξα, δόξα,
όλη η δόξα στο Θεό.
Δόξα, δόξα,
όλη η δόξα στο Θεό.

Επωδός
Σε υψώνω, Θεέ,
μ’ όλη την καρδιά.
Είσαι ένδοξος, Κύριε,
όλη η δόξα στο Θεό.