Ω τι χάρις θαυμαστή

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 8
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1980

Ω τι χάρις θαυμαστή, αλληλούια,
ο Χριστός με αγαπά, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια,
ο Χριστός με αγαπά, αλληλούια.

'Εσβυσε το παρελθόν, αλληλούια,
οδηγεί και το παρόν, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια,
οδηγεί και το παρόν, αλληλούια.

Έχυσε το αίμα του και για μένα,
πέθανε εις το σταυρό και για σένα.
Αλληλούια, αλληλούια,
πέθανε εις το σταυρό και για σένα.

Ναι ζητά αματρωλούς, αλληλούια,
τους ζητά για να σωθούν, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια,
τους ζητά για να σωθούν, αλληλούια.

Έλα τώρα στο Χριστό, αλληλούια,
πες και συ μαζί με μας, αλληλούια.
Αλληλούια, αλληλούια,
πες και συ μαζί με μας, αλληλούια.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ