Ω, τι χαρά, να είσαι

Τίτλος πρωτοτύπου:Sweeter as the years go by (1912)
Μετάφραση:

Ω, τι χαρά, να είσαι εις τη στενή οδό,
τον Ιησού να έχεις πιστό σου οδηγό.
Τι δόξα αιωνία, εκεί στον ουρανό,
αιώνια να είσαι μαζί με το Χριστό.

Επωδός
Δόξα και τιμή σ' Αυτόν,
το σωτήρα μου Χριστό.
Με αυτόν θα ζήσω και θα ευτυχήσω,
αν ακολουθώ Αυτόν.

Ω, πως ποθώ να βλέπω το πρόσωπον Αυτού
και τη φωνή ν' ακούω του θείου λυτρωτού.
Αυτός θα μ' οδηγήσει εκεί στους ουρανούς
αιώνια να είμαι με όλους τους πιστούς.

Τι ευτυχής θα είσαι, αν τον Χριστό δεχτείς
και εις Αυτού τα πόδια προσέλθεις και ριχτείς.
Έλα και μη διστάζεις, σπεύσε, για να σωθείς,
ποτέ μην αναβάλλεις, γιατί ν' απολεστείς;

Δόξα στο λυτρωτή μου, δοτήρα του παντός,
απο την αμαρτία μ' ελύτρωσεν Αυτός.
Αυτός με προστατεύει και με παρηγορεί,
ποτέ δεν με αφήνει, πάντοτε μ' οδηγεί.