Ω, τι συντροφιά και χαρά αγνή

Τίτλος πρωτοτύπου:Leaning on the everlasting arms (1887)
Μετάφραση:

Ω, τι συντροφιά και χαρά αγνή
μέσα στην αγάπη του Χριστού.
Ω, τι ποθητή και λαμπρή ζωή,
βρίσκω στην αγάπη του Χριστού.

Επωδός
Κλίνω, κλίνω κι είμ’ ασφαλής στον κόλπο Του,
κλίνω, κλίνω στον βραχίονα του Ιησού.

Τι τερπνή οδό που περπατώ,
μέσα στην αγάπη του Χριστού.
Καθημερινά ναι, θα προχωρώ
και θα μ’ οδηγεί στο χέρι Του.

Πως να δειλιώ και να φοβηθώ
μέσα στην αγάπη του Χριστού;
Είμαι ασφαλής και μ’ Αυτον θα ζω,
για να φθάσω εις τον ουρανό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ