Ω, τι στερεό, πιστοί μαθητές

Τίτλος πρωτοτύπου:O come all ye faithful (1852)
Μετάφραση:

Ω, τι στερεό, πιστοί μαθητές,
θεμέλιο είναι οι αγίες γραφές.
Ω, πως ενθαρρύνουν και πως βεβαιούν
αυτούς που πιστεύουν εις τον Ιησούν! (2)

Ο Κύριος κράζει: «Μου είσθε λαός,
ποτέ μη φοβείσθε, σας είμαι Θεός.
Και με παντοδύναμο χέρι εγώ,
σας ενδυναμώνω και σας βοηθώ». (2)

Και μες στην μεγάλη πλημμύρα κι εκεί,
περνώντας κανείς σας δε θα βυθισθεί.
Σε όλες τις θλίψεις σας είμαι με σας,
σε κέρδος αιώνιο τρέπω αυτάς. (2)

Και η τεθλιμμένη στενή σας οδός,
εάν διαβεί διά μέσου πυρός,
δε θα σας πειράξει η φλόγα εκεί,
η χάρη μου εις την ανάγκη αρκεί. (2)

Ματαίως ο κόσμος εχθρεύεται σας,
ματαίως η σάρκα και ο Σατανάς.
Κατάφευγε πάντα ψυχή, εις εμέ,
δε θα σε αφήσω μονάχο ποτέ. (2)