Ω, ψάλλατε σ' Αυτόν

Τίτλος πρωτοτύπου:O magnify the Lord (1981)

Ω, ψάλλατε σ' Αυτόν
γιατί είναι άξιος τιμής.
Ω, ψάλλατε σ' Αυτόν
γιατί είναι άξιος τιμής.

Σωτήρας, καταφύγιο
και δύναμίς μου είσαι Συ
και Σε δοξάζω.
Σωτήρας, καταφύγιο
και δύναμίς μου είσαι Συ
και Σε δοξάζω.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ