Ω Κύριε, Σ’ αγαπώ

Τίτλος πρωτοτύπου:Glorify Thy name (1976)

Ω Κύριε, Σ’ αγαπώ, Σε δοξάζω, Σε λατρεύω.
Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου.

Μεγάλα και θαυμαστά,
μεγάλα και θαυμαστά,
μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου.

Ω Κύριε, υψώνω το άγιο όνομά Σου,
Εσύ να δοξαστείς σ’ όλη τη γη.

Εσύ να δοξαστείς,
Εσύ να δοξαστείς,
Εσύ να δοξαστείς σ’ όλη τη γή.