Ω κεφαλή αγία

Τίτλος πρωτοτύπου:O haupt voll blut und wunden (1601)
Μετάφραση:

Ω κεφαλή αγία, απείρως θλιβερά,
υπό χειρών ανόμων επλήγης φοβερά.
Aκάνθαις εστεμμένη, ωχρά, αιμοσταγής,
ο στόχος ήσο μίσους και χλευασμών της γης.

Bεβαρυμένη λύπαις και πόνοις φευ, δεινοίς,
η δόξη εστεμμένη ποτέ εν ουρανοίς,
αδύνατος νυν κλίνεις εν μέσω εμπαιγμών,
εν αγωνία φθίνεις προς θάνατον στυγνόν.

Πώς ούτως ηλλοιώθης, ω πάνσεπτος μορφή;
Oδύνη πώς ετρώθης η ηγεμονική;
Φευ, η οργή η θεία επήλθεν επί Σε,
επέπεσε βαρεία, την γην εσάλευσε.

Ω, άπειρος αγάπη είναι η Ση Xριστέ.
Tις δύναται να είπη ότι αυτήν ποτέ
θνητός θα εννοήση εδώ επί της γης,
ή θα καταμετρήση το μέγεθος αυτής;

Nαι, πάσαν υπερβαίνει την γνώσιν των σοφών
και πάντων των πλασμάτων, αγγέλων και θνητών.
Aυτής το ύψος, πλάτος και βάθος δεν χωρεί
συλλογισμός ανθρώπου και νυν και εσαεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ