Ω, η δόξα της παρουσίας

Τίτλος πρωτοτύπου:Oh the glory of His presence (1983)
Έτος μετάφρασης:1993

Ω, η δόξα της παρουσίας
του Κυρίου η αγία.
Φώτισε τις καρδιές
των πιστών Σου Χριστέ,
με τη χάρη του προσώπου Σου
και τη δόξα της παρουσίας Σου.

Στην ένδοξό Σου παρουσία,
δίνω την τιμή και τη λατρεία.
Μεγαλοπρέπεια και δόξα
είσαι ντυμένος Κύριε,
δεσπότη τ’ ουρανού άγιε,
βασιλιά της γης, ένδοξε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ