Ω, ελθέ εις τον σωτήρα

Τίτλος πρωτοτύπου:Yes, I know! (1920)
Μετάφραση:

Ω, ελθέ εις τον σωτήρα να σε σώσ' εκ των δεινών,
ν' απολαύσεις θεραπεία κι άφεση αμαρτιών

Επωδός
Πίστευσον στον Χριστό
και το αίμα Του θα καθαρίσ' εσέ.
Πίστευσον στον Χριστό
και το αίμα Του θα καθαρίσ' εσέ.

Μεταβάλλει την καρδία, κτίσμα νέο σε ποιεί
και σου δίδει νέο άσμα, με το Πνεύμα σε πληροί.

Αντί ταραχής ειρήνη, αντί θλίψεως χαρά,
θα σου δώσει και αγάπη να νικήσεις την αρά.

Είν' καιρός να επιστρέψεις στον σωτήρα σου Χριστό,
μην αργείς να παραδώσεις την καρδία σου σ' Αυτόν.