Ω, έδωσ’ ο Χριστός το Πνεύμα

Τίτλος πρωτοτύπου:'Tis burning in my soul (1896)
Μετάφραση:

Ω, έδωσ’ ο Χριστός το Πνεύμα και σ’ εμάς,
αιώνιο φρουρό ειρήνης και χαράς,
αφ’ ότου ήρθ’ εντός το Πνεύμα τ’ Άγιο,
αγάπη σταθερή έχω προς το Θεό.

Επωδός
Το Πνεύμα τ’ Άγιο, το Πνεύμα τ’ Άγιο
φλογίζει την καρδία μου, δόξα στο Θεό,
θέλω να δεηθώ, θέλω να μαρτυρώ,
αφ’ ότου ήρθ’ εντός το Πνεύμα τ’ Άγιο.

Στα πόδια του Χριστού προσφέρω εαυτόν,
θυσία ταπεινή στο μόνο μου Θεό,
που έδωσε για με, το μόνο Του Υιό,
για να πλησθώ χαράς και θείου Πνεύματος.

Πλησίασε θνητέ και συ, αμαρτωλέ,
κι ο Ιησούς Χριστός θα σώσει και εσέ,
μη μένεις αδρανής, μη χάνεις τον καιρό,
τρέξε να λάβεις συ το Πνέυμα τ’ Άγιο.

Ας ψάλλουμε μαζί στο μέγα λυτρωτή,
να δώσουμε σ’ Αυτόν λατρεία και τιμή,
ω, αλληλούια, αμήν, ας κράζουμε σ’ Αυτόν,
εδόθη και σε μας το Πνεύμα τ’ Άγιο.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ