Ω, δόξα σ΄ Αυτόν που με λύτρωσε

Τίτλος πρωτοτύπου:Oh glory to God he has lifted me up
Έτος μετάφρασης:1979

Ω, δόξα σ΄ Αυτόν που με λύτρωσε.
Με λύτρωσε και το ξέρω.
Με το χέρι Του με ανέβασε,
γιαυτό και Τον αγαπώ.

Τον αγαπώ πολύ, όλο και πιο πολύ.
Και όταν Τον δώ στην άλλη τη μεριά,
ακόμη πιο πολύ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ