Ω, θεία κρήνη που χορηγείς

Τίτλος πρωτοτύπου:Glory to His name (1878)
Μετάφραση:

Ω, θεία κρήνη που χορηγείς
ζωή σε όλους τους δυστυχείς,
δίνεις να πιούν ζωντανό νερό,
δόξα εις Αυτόν.

Επωδός
Δόξα εις Αυτόν, δόξα εις Αυτόν,
εις το σωτήρα μας το Χριστό,
δόξα εις Αυτόν.

Τρέξε συ φίλε για να πλυθείς
εις την αγία τούτη πηγή,
θα βρεις αιώνιο θησαυρό,
δόξα εις Αυτόν.

Μην αναβάλλεις, και μην αργείς,
σήμερα τρέξε για να σωθείς,
δώς’ την καρδιά σου εις το Χριστό,
δόξα εις Αυτόν.

Ποιος ξέρει φίλε τι θα συμβεί,
θα είσαι αύριο στη ζωή;
Έλα αμέσως εις το Χριστό,
δόξα εις Αυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ