Τώρα υψώστε τον Κύριο

Τίτλος πρωτοτύπου:He is exalted (1985)

Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά,
δώστε δόξα.
Τώρα υψώστε τον Κύριο,
υψώστε, δοξάστε τον θεό.
Είν' ο Θεός, η αλήθεια Του ας υψωθεί.
Γη κι ουρανός δοξάζουν το όνομά Του.
Τώρα υψώστε τον Κύριο και βασιλιά.