Το θέλημα Σου μόνο αυτό

Τίτλος πρωτοτύπου:Have thine own way (1907)
Μετάφραση:

Το θέλημα Σου μόνο αυτό,
Συ είσ’ ο πλάστης εγώ ο πηλός.
Συ μόρφωσε με Θεέ ευθύς,
κάνε με ένα σκεύος τιμής.

Το θέλημα Σου, μόνο αυτό
βοήθησε με να εκτελώ.
Εις τη φωνή Σου, «Ιδού εγώ»,
σαν τον προφήτη να απαντώ.

Το θέλημα Σου, μόνο αυτό,
σε ευτυχία ή διωγμό,
κάθε δικό μου για το Χριστό
να θυσιάσω εις το σταυρό.

Το θέλημα Σου μόνο αυτό
δώσε μου χάρη να εκτελώ
και πλήρωσε με «θείου πυρός»,
να ζει εντός μου μόν’ ο Χριστός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ