Τις βροχές της ευλογίας

Τίτλος πρωτοτύπου:Even me (1862)
Μετάφραση:

Τις βροχές της ευλογίας Συ χαρίζεις, ω Θεέ,
με χαρά της σωτηρίας Συ ευλόγησε κι εμέ.
Και εμέ και εμέ, Συ ευλόγησε και με.

Κύριε μη μ’ εγκαταλείψεις αν και έσφαλα σε Σε,
σπλαχνικά μη με αφήσεις Συ ελέησε κι εμέ.
Και εμέ και εμέ, Συ ελέησε και με.

Ιησού μη παραβλέψεις, ελεήμονα γιατρέ,
Συ μπορείς να θεραπεύσεις, Συ θεράπευσε κι εμέ.
Και εμέ και εμέ, Συ θεράπευσε και μέ.

Σε ελύπησα, Χριστέ μου και το Πνεύμα Σου, Θεέ.
Μα ψυχές Συ καθαρίζεις, Συ καθάρισε κι εμέ.
Και εμέ και εμέ, Συ καθάρισε και με.

Καταφύγιο, ελπίδα είσαι άμωμε αμνέ,
μόνε της ψυχής σωτήρα, σώσε τώρα και εμέ.
Και εμέ και εμέ, σώσε τώρα και εμέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ