Τι χαρά αληθινή

Τίτλος πρωτοτύπου:Since Jesus came into my heart (1914)
Μετάφραση:

Τι χαρά αληθινή και τελεία αλλαγή.
Εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό.
Πόσο είμ’ ευτυχής απ’ αυτή τη στιγμή,
εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό

Επωδός
Εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό
και τώρα ζω μέσα στο φως,
πλημμυρίζει χαρά στην ψυχή μου εντός,
εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό.

Άφησα παρευθύς τη ματαία ζωή,
σαν δέχθηκα τον Ιησού Χριστό.
Και την πλάνη αυτής της ματαίας ζωής
σαν δέχθηκα τον Ιησού Χριστό.

Θα βαδίζω εκεί που ζωή κατοικεί,
εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό.
Και θα ψάλλω μαζί εις την άλλη ζωή,
εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό.

Δε θα πάψω ποτέ να υμνώ το Θεό,
εδέχθηκα τον Ιησού Χριστό.
Και αιώνια θα ζω να δοξάζω Αυτόν,
εδέχθηκα τον Ιησου Χριστό.