Τι γλυκιά η αγγελία

Τίτλος πρωτοτύπου:Yesterday, today, forever (1890)
Μετάφραση:

Τι γλυκιά η αγγελία είναι αληθώς,
ότι ο Χριστός μας είναι πάντα ο Αυτός.
Αγαπά ακόμη όλους, σώζει αμαρτωλούς,
περιθάλπει τους θλιμμένους, είν’ με τους πιστούς.

Επωδός
Χθες, σήμερα, στον αιώνα, ο Χριστός είν’ Αυτός,
μεταβάλονται τα πάντα, μα ποτέ Αυτός.
Δόξα εις Αυτόν, δόξα εις Αυτόν,
ο Χριστός μας είν’ ο ίδιος, δόξα εις Αυτόν.

Των αμαρτωλών ο φίλος δέχεται πιστώς
να ζητήσει και να σώσει «το απολωλός».
Όπως έσωζε και τότε σώζει πάντοτε,
συγχωρεί τις αμαρτίες σου, αμαρτωλέ.

Εθεράπευε αρρώστους με το λόγο Του,
τώρα θεραπεύει πάλι, πάντα και παντού.
Έδωσε την εξουσία στους πιστεύοντας,
είν’ παρών να δώσει υγεία εις τους πάσχοντας.

Περπατούσε εις το δρόμο με τους μαθητάς,
αοράτως περπατάει τώρα και σε μας,
θα Τον δούμε, όταν έρθει έφτασ’ ο καιρός,
ο Χριστός που ανελήφθη είναι ο Αυτός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ