Τι ευλογημένη η πηγή

Τίτλος πρωτοτύπου:Blessed be the fountain (1881)
Μετάφραση:

Τι ευλογημένη η πηγή
που ανέβλυσε στο σταυρό.
Τι ευλογημένη η στιγμή
που επέστρεψα στον Χριστό.
Ήμουν απ' την ποίμνη Του μακρυά
κι είχα την ψυχή μου ρυπαρή.
Μ' έπλυν' ο αμνός του Θεού
κι έχω τώρα καρδιά καθαρή.

Επωδός
Μ’ αίμα του Χριστού,
μ’ αίμα του αμνού,
είμαι πιο λευκός απ' το χιόνι,
με το τίμιο αίμα τ’ αμνού.

Το στεφάνι το ακάνθινο
φόρεσε εκεί στο σταυρό.
Τι φρικτοί οι πόνοι των πληγών
που για μένα υπέστ’ ο Χριστός.
Με το αίμα Του με έπλυνε,
πιο λευκό απ’ το χιόνι μ’ έκανε,
ω, δοξάζω πάντα τον αμνό
που ελύτρωσε και εμέ.

Έφυγα από Σε Πατέρα μου,
επλανήθηκα στην οδό,
ερυθρές οι αμαρτίες μου,
δεν υπήρχε το βάλσαμο.
Ήλθα στην πηγή της χάριτος,
βρήκα σωτηρία αληθώς,
μ’ έπλυνε ο αμνός του Θεού,
για να είμαι πάντα καθαρός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ