Τι άπειρη είν’ η αγάπη Αυτού

Τίτλος πρωτοτύπου:Launch out (1918)
Μετάφραση:

Τι άπειρη είν’ η αγάπη Αυτού,
σαν απέραντος ωκεανός.
Πλεύσε, αδελφέ, εις τα βάθη του Θεού,
εωσού σε αγνίσει ο Χριστός.

Επωδός
Πλεύσε, μη φοβηθείς,
στα βάθη του Θεού,
πλεύσε εκεί που αγάπη κατοικεί
και θα ’σαι ευτυχής.

Στην όχθη αυτή στέκονται μερικοί,
δεν τολμούν να ριχτούν στα βαθιά,
αγνοούν ότι αν πλεύσουν μόνον εκεί,
θ’ απολαύσουν αιώνια χαρά.

Και άλλοι πολλοί στέκουν απο μακριά
και δεν αποφασίζουν ποτέ,
τους κρατούνε προφάσεις κι εμπόδια πολλά,
είναι μόνον απλοί θεατές.

Ας πλεύσουμε όλοι μαζί στα βαθιά
κατά την εντολή του Χριστού,
θ’ απολαύσουμε άφθονα τα αγαθά,
θησαυρούς αιωνίους Θεού.