Της δόξης Σου οι λατρευταί

Τίτλος πρωτοτύπου:Praise God, from whom all blessings flow (1709)
Μετάφραση:

Της δόξης Σου οι λατρευταί,
ω ύψιστε δημιουργέ,
φωνήν υψούμεν ταπεινήν.
Δέξαι αινέσεως ωδήν,
δέξαι αινέσεως ωδήν.
Πατρί, Yιώ και Πνεύματι,
τριαδική θεότητι,
προσκύνησιν, αίνον, τιμήν,
προσφέρομεν αεί, αμήν,
προσφέρομεν αεί, αμήν.

Aνυμνείτε, ευλογείτε,
προσκυνείτε λαοί, λαοί,
Tον Πατέρα και τον λόγο
και το Πνεύμα,
εν τριάδι Θεόν ένα.
Aνυμνείτε, ευλογείτε,
προσκυνείτε λαοί, αμήν,
αλληλούϊα αμήν,
αλληλούϊα αμήν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ