Τα μάτια μου ψηλά υψώνω

Τίτλος πρωτοτύπου:'Vår store Gud gör stora under (1876)
Μετάφραση:

Τα μάτια μου ψηλά υψώνω, στα όρη για βοήθεια,
βοήθεια παρά Κυρίου, στον πλάστη και δημιουργό.
Από ψηλά θα έλθ’ Αυτός, σωτήρας μου και βοηθός.

Το πόδι μου δεν θα αφήσει να κλονισθεί και να χαθώ
και ο Χριστός δε θα νυστάξει, θα τρέξει αμέσως αρωγός.
Από ψηλά θα έλθ’ Αυτός, σωτήρας μου και βοηθός.

Ο Κύριος είν’ φύλακάς μου και σκέπη μου στα δεξιά.
Ο ήλιος δε θα με βλάψει, ούτε η νύχτα η βαθειά.
Από ψηλά θα έλθ’ Αυτός, σωτήρας μου και βοηθός.

Στην είσοδο και έξοδό μου, θα με φυλάει ο Χριστός,
από του «νυν έως αιώνος» θα είναι φύλακας Αυτός.
Από ψηλά θα έλθ’ Αυτός, σωτήρας μου και βοηθός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ