Συ οδήγει με Χριστέ

Τίτλος πρωτοτύπου:Lead me, savior (1880)
Μετάφραση:

Συ οδήγει με Χριστέ να μη πλανηθώ ποτέ,
να Σ’ ακολουθώ παντού, νάμαι στην αγάπη σου.

Επωδός
Κύριε, Κύριε, Συ οδήγει μ’ ασφαλώς,
ως το τέρμα της ζωής οδήγει μ’ ασφαλώς.

Συ είσαι το φρούριο σε καιρό των πειρασμών,
είμαι ασφαλής με Σε, δεν θα δειλιώ ποτέ.

Συ οδήγει με στη γη μέχρι τέλους της ζωής,
κι όταν φθάσω στη Σιών θα δοξάζω τον Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ