Συ διδάσκαλος του κόσμου

Τίτλος πρωτοτύπου:Life's railway to heaven (1891)
Μετάφραση:

Συ διδάσκαλος του κόσμου, των ανθρώπων λυτρωτής,
Συ το φως του πνεύματος μου, πάντα Συ με οδηγείς.
Δε θα πάψω, ω Θεέ μου, τ’ όνομα Σου να υμνώ
και ποτέ μου δε θα πάψω για να Σε ακολουθώ.

Επωδός
Εις τα κύματα του βίου το τιμόνι Συ κρατείς,
εις τις θλίψεις και τους φόβους ασφαλώς με οδηγείς.

Συ του σύμπαντος ο πλάστης δίδαξε με την οδό,
να βαδίζω πάντα χαίρων και να Σε δοξολογώ,
να εκτελώ τις εντολές Σου, να είμαι ένας μαθητής,
με το λόγο Σου για φως μου, στη ζωή να μ’ οδηγείς.

Τη φθορά του κόσμου αφήνω, πλούτο, δόξα και τιμή,
στο Χριστό βρίσκω τα πλούτη, τη χαρά και τη ζωή,
δε ζητάω να πλουτίσω, ούτε και να δοξαστώ,
αλλά τον καιρό μου δίνω να εργαστώ για το Χριστό.

Υποσχέθηκ’ ο Χριστός μας ότι εκεί στους ουρανούς,
σπίτι σ’ όλους ετοιμάζει τους αγίους και πιστούς.
Έχε θάρρος αδελφέ μου, να ’μαστε πιστοί σ’ Αυτόν,
ταπεινοί και με αγάπη, δούλοι πάντα στο Χριστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ