Σωτήρας πιστός

Τίτλος πρωτοτύπου:He hideth my soul (1890)
Μετάφραση:

Σωτήρας πιστός είν’ για με ο Χριστός,
σωτήρας από την οργή,
επάνω στον βράχο με έχει Αυτός,
σ’ αιώνια πηγή μ’ οδηγεί.

Επωδός
Σε βράχο αιώνιο με κρύβει ο Χριστός,
στα χέρια Του είμ’ ασφαλής.
Μέσα στην αγάπη Του με κρατάει πιστό
εκεί με φυλάει ασφαλώς,
δια της χειρός Του Αυτός.

Ω, τι θαυμαστός είν’ για με ο Χριστός,
αφαίρεσε το βάρος μου.
Μου δίνει ζωή και ειρήνη Αυτός,
είναι δι’ εμέ η οδός.

Μεγάλη ευλογία μου δίν’ ο Χριστός,
με Πνεύμα Θεού με κρατεί.
Με κάνει να ψάλλω ναι, πάντα σ’ Αυτόν,
ανήκει σ’ Αυτόν η τιμή.

Όταν εις τα ύψη κι εγώ αρπαχθώ,
για να συναντήσω Αυτόν,
μ’ αγγέλους κι αγίους εκεί θα υμνώ,
το έργο Του εις το σταυρό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ