Στο σταυρό εκεί επάνω

Τίτλος πρωτοτύπου:The unveiled Christ (1916)

Στο σταυρό εκεί επάνω
υποφέρει ο αμνός,
δεν έχ' είδος ουδέ κάλλος
αποθνήσκει ο Χριστός.

Επωδός
Κύτταξε στον βασιλιά σου
βασανίζεται για σε
και για σένα αποθνήσκει,
ναι, για σένα πέθανε.
Ο ναός στα δυό εσχίσθη
και η χάρις άνοιξε.

Ψάλλατε λαοί και έθνη
και πλησιάστε στο σταυρό,
ο ναός στα δυό εσχίσθη
κι ήρθ' η χάρις στο λαό.

Ω κοιλάδα της αγάπης,
ω σοφία του Θεού,
ο ναός στα δυό εσχίσθη
να σε σώση ο Ιησούς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ