Στην παρουσία Του υπάρχει χαρά

Τίτλος πρωτοτύπου:Άγνωστος 11
Μετάφραση:

Στην παρουσία Του υπάρχει χαρά,
πλήρης χαρά, πλήρης χαρά.
Στην παρουσία Του όλα αλλάζουν,
γεμίζουν με νέα ζωή.

Αυτός είναι κοντά μου,
δεν θα κλονιστώ.
Στα χέρια Του τη ζωή μου αφήνω.
Ω! πόσο Τον αγαπώ.

Στην παρουσία Σου υπάρχει χαρά,
πλήρης χαρά, πλήρης χαρά.
Στην παρουσία Σου όλα αλλάζουν,
γεμίζουν με νέα ζωή.

Εσύ είσαι κοντά μου,
δεν θα κλονιστώ.
Στα χέρια Σου τη ζωή μου αφήνω.
Ω! πόσο Σε αγαπώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ