Σπείρε την πρωία

Τίτλος πρωτοτύπου:Bringing in the sheaves (1880)
Μετάφραση:

Σπείρε την πρωία, σπείρε ευλογία,
σπείρε κάθε ώρα λόγο του Θεού.
Σπείρε να γνωρίσουν ναι, ψυχές χαμένες
όλοι θα χαρούμε εις το θερισμό.

Επωδός
Εις το θερισμό, εις το θερισμό
όλοι θα χαρούμε εις το θερισμό.
Εις το θερισμό, εις το θερισμό
όλοι θα χαρούμε εις το θερισμό.

Σπείρε όταν χαίρεις, σπείρε όταν κλαίεις
μη φοβάσαι διόλου από τον εχθρό,
γιατί μετ’ ολίγο παύει η εργασία
κι όλοι θα χαρούμε εις το θερισμό.

Τρέξε κάθε μέρα συ για το σωτήρα
κι όταν σ’ εμποδίζει κάθε πειρασμός,
όταν θα περάσει κάθε τρικυμία,
όλοι θα χαρούμε εις τον θερισμό.