Σου ανήκει η δόξα

Τίτλος πρωτοτύπου:You deserve the glory (1992)
Μετάφραση:
Έτος μετάφρασης:1998

Σου ανήκει η δόξα και η λατρεία,
τα χέρια μου υψώνω,
καθώς Εσέ δοξολογώ.
Σου ανήκει η δόξα και η λατρεία,
τα χέρια μου υψώνω,
καθώς Εσέ δοξολογώ.

Γιατί Εσύ, είσαι τόσο θαυμαστός.
Δεν είν΄ άλλος σαν Εσέ,
δεν είν΄ άλλος σαν Εσέ.
Γιατί Εσύ, είσαι τόσο θαυμαστός.
Δεν είν΄ άλλος σαν Εσέ,
δεν είν΄ άλλος σαν Εσέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ