Σείετ' η γη

Τίτλος πρωτοτύπου:Blow the trumpet in Zion (1983)

Σείετ' η γη
και τρέμει ο ουρανός
ο στρατός του Κυρίου
διαβαίνει εμπρός. (2)

Υμνούν το βασιλιά
δοξάζουν το λυτρωτή. (2)

Σαλπιγκτές σαλπίστε τώρα
και του εχθρού τα τείχη
θα πέσουν
γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας,
ο δυνατός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ