Σε υμνούμε βασιλιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Be Exalted o God (1977)

Σε υμνούμε βασιλιά
και τα έργα Σου επαινούμε,
πολυέλεε άγιε Θεέ,
Σε ευλογούμε.

Σε λατρεύουμε Χριστέ,
δυνατέ ένδοξε σωτήρα,
γιατί είσαι νικητής,
είσαι νικητής, ελευθερωτής.

Σε υψώνουμε Θεέ
των ουρανών,
απ' τη δόξα Σου
γεμίζει όλη η γη.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ