Σε Σένα ανήκει Θεέ

Τίτλος πρωτοτύπου:Salvation belongs to the Lord (1985)

Σε Σένα ανήκει Θεέ,
που κάθεσαι στο θρόνο,
αιώνιε αμνέ,
όλη η δόξα και η τιμή,
η δύναμη και η ισχύς.

Επωδός
Μόνο σε Σε, ανήκει αιώνια,
μόνο σε Σε, ανήκει αιώνια,
μόνο σε Σε, ανήκει αιώνια,
αμήν.

Και εμείς, ο λαός του Θεού,
με μια καρδιά, όλοι μαζί,
θα λέμε παντού, πως
όλη η δόξα και η τιμή,
η δύναμη και η ισχύς.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ