Σε ευχαριστώ για το έργο

Τίτλος πρωτοτύπου:Worthy is the Lamb (2000)
Μετάφραση:

Σε ευχαριστώ
για το έργο του σταυρού.
Την καρδιά μου άγγιξες,
θαυμάσια χάρη πρόσφερες Χριστέ.

Σε ευχαριστώ
που σταυρώθηκες για με.
Μ’ έπλυνες με το αίμα Σου,
συγχώρεση βρήκα στην αγκάλη Σου.

Άξιος ο αμνός, δοξασμένος,
βασιλιάς, θριαμβευτής, στεφανωμένος.
Υψωμένος γιος του Θεού, Χριστός,
σταυρωμένος, λυτρωτής,
άξιος ο αμνός,
άξιος ο αμνός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ