Σ’ ένα λόφο ψηλά στήθηκε ο σταυρός

Τίτλος πρωτοτύπου:The old rugged cross (1920)

Σ’ ένα λόφο ψηλά στήθηκε ο σταυρός,
σημείο αισχύνης και αράς.
Και επάνω σ’ αυτόν εκρεμάσθ’ ο Χριστός,
ναι, δια να λυτρώσει κι εμάς.

Επωδός
Θ’ αγαπώ το σταυρό του Χριστού,
θα βαδίζω κρατώντας Αυτόν,
και στο τέλος, αντί για σταυρό,
ω, θα λάβω στεφάνι χρυσό.

Εις αυτόν το σταυρό βλέπω αίμα Χριστού,
πόση δύναμη και ιλασμός.
Δωρεάν και για μας σωτηρία λαμπρή
προετοίμασε, ναι, ο αμνός.

Ο σταυρός του Χριστού, που ο κόσμος μισεί,
για εμέ είναι τόσο γλυκύς,
γιατί ξέρω καλά ότι έχω σωθεί
κι ειν’ ελπίδα της κάθε ψυχής.

Κλίνε γόνυ και συ στο σταυρό, ταπεινά
και θα λάβεις αυτό που ποθείς.
Ο Χριστός υποσχέθηκε κι είπε ρητά
όταν έλθεις σ’ Αυτόν θα σωθείς.