Ψάλλω δόξα στ΄ όνομά Σου

Τίτλος πρωτοτύπου:I sing praises (1989)

Ψάλλω δόξα στ΄ όνομά Σου, ω Θεέ,
ψάλλω και υμνώ, Εσέ,
γιατί το όνομά Σου είναι θαυμαστό.

Δίνω δόξα στ΄ όνομά Σου, ω Θεέ,
ψάλλω και υμνώ, Εσέ,
γιατί το όνομά Σου είναι θαυμαστό.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ