Ψάλλε στον Κύριο και Βασιλιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Sing to the Lord of Lords
Έτος μετάφρασης:1979

Ψάλλε στον Κύριο και βασιλιά,
που έστειλε τον Χριστό στη γη για μας.
Μας έκανε τώρα δικά Του παιδιά.
Ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στον βασιλιά.

Επωδός
Αλληλούια, αλληλούια,
αλληλούια, αλληλούια.

Ψάλλε σ΄Αυτόν, σ΄έχει κάνει αδελφό Του,
και στην καρδιά λάμπει τώρα το φως Του.
Ψάλλε σ΄Αυτόν, είναι ο νικητής.
Ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στον λυτρωτή.

Ψάλλε στο πνεύμα και ας ακουστεί,
πως όποιον αγγίζει του δινει ζωή,
του δινει αγάπη, ειρήνη, χαρά.
Ψάλλε, ψάλλε, ψάλλε στον βασιλιά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ