Ψάλλε στο Θεό και βασιλιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Sing for joy in the Lord (1984)
Έτος μετάφρασης:2002

Ψάλλε στο Θεό και βασιλιά
κι ας γεμίσει η καρδιά σου από χαρά.

Νέο άσμα ας ακουστεί
κι η καρδιά σου ας χαρεί.

Δόξασε τον Θεό μαζί μου
και το όνομά Του
ας υψωθεί.

Ψάλλε στον Θεό.

  • ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ