Ψάλλ’ η καρδιά

Τίτλος πρωτοτύπου:Until then

Ψάλλ’ η καρδιά βαδίζοντας στο δρόμο
του ουρανού για την Ιερουσαλήμ.
Κι αν πόνοι τώρα θλίβουν την καρδιά μου,
θα ξεχαστούν σαν να βρεθώ εκεί.

Επωδός
Στου ουρανού το δρόμο είμαι τώρα,
η καρδιά μου ψάλλει από χαρά,
τα μάτια μου θα δούνε το Χριστό μου,
σαν με καλέσει εκεί ψηλά.

Της γης αυτής οι αξίες όλες σβήνουν
αγώνες, θλίψεις και τα βάσανα,
στον ουρανό, εκεί δεν έχει θλίψεις,
αλλά ειρήνη, δόξα και χαρά.

Κόσμε φτωχέ, σαν τι μπορείς να δώσεις;
Όσα προσφέρεις είν’ εφήμερα.
Σ’ αφήνω και πετώ για τα ουράνια,
άνοιξαν της ψυχής μου τα φτερά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ