Προς την πόλη την άγια βαδίζεις

Τίτλος πρωτοτύπου:God Is still on the throne (1929)
Μετάφραση:

Προς την πόλη την άγια βαδίζεις,
ξέφυγες απ' τη διαφθορά,
το Χριστό στην καρδιά σου κατέχεις,
σ' έχει σώσει από τα δεσμά.
Μερικοί που ήταν πάντα μαζί σου
σ' εγκατέλειψαν πια μοναχό.
Έχ' ελπίδα, πιστέ, στο Χριστό πάντοτε.
Ζει ο Θεός ημών.

Επωδός
Ζει ο Θεός ημών και στο θρόνο Του κάθεται.
Αν θλίψεις επέλθουν και βάρη πιέζουν,
δε θα μας αφήσει ποτέ.
Ζει ο Θεός ημών και μας βοηθεί πάντοτε.
Είναι δυνατός να φυλάξει πιστώς.
Ζει ο Θεός ημών.

Αποκάμεις ψυχή στον αγώνα,
δυσκολεύεσαι να προχωρείς;
Μη φοβάσαι, γιατί έχεις σωτήρα
εις τη μάχη αυτή της ζωής.
Προσευχόμενος κλίνε το γόνυ,
μη διστάζεις ούτε μια στιγμή,
δυνατά θ' ακουσθεί η δική σου ευχή.
Ζει ο Θεός ημών.

Ίσως ζεις σε σκηνή η καλύβα,
άγνωστος στον αιώνα αυτό,
κατοικία για σε ετοιμάζει
ο Χριστός μας εις τον ουρανό.
Τι λαμπρή και ωραία η πόλη.
Δεν συγκρίνεται μ' αυτήν εδώ.
Ο Χριστός υπεσχέθη να ζήσεις εκεί.
Ζει ο Θεός ημών.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ