Πρέπει να λέω κάθε μου πόνο

Τίτλος πρωτοτύπου:I must tell Jesus (1894)
Μετάφραση:

Πρέπει να λέω κάθε μου πόνο,
να αναθέτω στην προσευχή,
εις τον Χριστό τον πιο πιστό φίλο,
για να ’χω πάντα αναψυχή.

Επωδός
Εις τον Χριστό μου πρέπει να λέω
για το φορτίο μου το βαρύ,
πως δεν μπορώ πια να το σηκώσω,
χωρίς Αυτός να με βοηθεί.

Σε κάθε θλίψη και δυσκολία,
πρέπει να τρέχω στον Ιησού,
σε ευτυχία ή δυστυχία,
Αυτού οι λόγοι με εμψυχούν.

Όταν η φτώχεια με δοκιμάζει
κι όλοι οι φίλοι μ’ αποστραφούν,
όταν ο κόσμος εμέ πειράζει
βλέπω μπροστά μου τον Ιησού.

Ο κόσμος στήνει για με παγίδα
και στο κακό πάντα μ’ οδηγεί,
κοντά μου όμως έχω σωτήρα,
πάντα τη νίκη μου χορηγεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ