Πόσο σ’ αγαπώ ω Ιησού

Τίτλος πρωτοτύπου:He keeps me singing (1910)
Μετάφραση:

Πόσο σ’ αγαπώ ω Ιησού,
Συ ’σαι η ζωή για με,
όνομα γλυκύτερο Χριστέ
δεν ευρέθηκε ποτέ.

Επωδός
Ιησού, Ιησού μου,
όνομα γλυκύ
ευφραίνει την καρδιά μου,
δίνει ύμνο στην ψυχή.

Συ ’σαι της ψυχής μου θησαυρός,
Συ ’σαι δι’ εμε το φως,
πως ποθώ να ψάλλω πάντοτε,
για τη δόξα σου Χριστέ.

Εις τα ίχνη σου θ’ ακολουθώ
και πιστά πάντα θα ζω,
να θυσιασθώ προς δόξα Σου,
ω, Χριστέ μου, Ιησού.

Αν οι φίλοι με αφήσουνε
είμαι ασφαλής με Σε,
Συ ’σαι δι’ εμέ το παν Χριστέ,
της ψυχής μου αγαπητέ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ