Πόσο μέγας είσαι φίλος

Τίτλος πρωτοτύπου:What a friend we have in Jesus (1855)
Μετάφραση:

Πόσο μέγας είσαι φίλος,
λατρευτέ μας Ιησού,
πόση χάρη και αγάπη
δίνεις εις τον βίο μου.
Πόση της ψυχής γαλήνη
μας προσφέρεις διαρκώς
και με Πνεύμα μας πληρώνεις
για να φέρουμε καρπό.

Μας αφήνουνε οι φίλοι,
καταφεύγουμε σε Σε,
όταν πειρασμοί ποικίλοι,
όταν θλίψεις περισσές.
Όταν λύπες απειλούνε
καταφεύγουμε σε Σε
και χαρές όταν θα ’ρθούνε
πάλι σπεύδουμε προς Σε.

Όταν βάρη εις Εσένα
φέρνουμε στη προσευχή
τότε εις το πρόσωπό Σου
χάρις ακτινοβολεί.
Όλες μας τις αμαρτίες,
εξαλείφεις, Συ Χριστέ,
όλες μας τις ανομίες
εμείς φέρνουμε σε Σε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ