Ποιος μπορεί σ’ αυτή τη γη

Τίτλος πρωτοτύπου:Nothing but the blood (1876)
Μετάφραση:

Ποιος μπορεί σ’ αυτή τη γη το της αμαρτίας στίγμα
να εξαλείψει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

Επωδός
Ω, πόσο ευτυχής όποιος έχει σωθεί,
δε σώζει άλλος κανείς, μόνο του Χριστού το αίμα.

Ποιος μπορεί στον κόσμ’ αυτό το διεφθαρμένο πνεύμα
να αλλάξει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

Ποιος μπορεί στον ουρανό το της καταδίκης γράμμα
να το σβήσει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

Ποιος μπορεί εις την ψυχή το της σωτηρίας θαύμα
να το κάνει εντελώς; Μόνο του Χριστού το αίμα.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ