Πίστεψε εις τον σωτήρα

Τίτλος πρωτοτύπου:Fully trusting (1894)
Μετάφραση:

Πίστεψε εις τον σωτήρα
που επάνω στον σταυρό,
διά κάθε αμαρτία
έκανε τον ιλασμό.

Επωδός Α’
Πίστεψε εις τον σωτήρα,
σωτηρία στην ψυχή,
δωρεάν σου την προσφέρει
με αγάπη σε καλεί.

Όλες σου τις αμαρτίες
το φορτίο το βαρύ,
δια σε Αυτός σηκώνει
εντελώς το αφαιρεί.

Ευτυχία και ειρήνη
δύναμη κι αγιασμό,
και την κάθε σου ανάγκη
θα βρεις μόνο στο Χριστό.

Τώρα έρχομαι σωτήρα
σου προσφέρω ταπεινά,
την ψυχή μου και το σώμα
με αγάπη και χαρά.

Επωδός Β’
Ναι, πιστεύω στον σωτήρα,
δέχομαι την προσφορά,
ναι, Αυτόν θ’ ακολουθήσω
με αγάπη και χαρά.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ